"&Proud LGBT Film Festival" намечен на 14-16 ноября